lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny
Boka forskarstöd

  Boka forskarstöd är en tjänst som Bibliotek & IKT erbjuder för dig som forskar vid Medicinska fakulteten på Lunds Universitet.

  Du kan boka tid med en bibliotekarie för att få hjälp med att:
  • göra en systematisk litteratursökning och förbättra din sökstrategi inför ett forskningsarbete eller att göra en systematisk litteratursökning till en litteraturöversikt (review) - läs mer här
  • bevaka information i ditt ämnesområde med alerts
  • publicering av artiklar, välja vetenskapliga tidskrifter, Open Access och upphovsrätt
  • ta fram ditt h-index och få en överblick över vem som har citerat dina publikationer
  • hantera referenser i EndNote eller EndNote Web
  • förbereda och bildbehandla digitala fotografier och figurer för användning i manus och till poster
  • skapa en vetenskaplig poster som kommunicerar effektivt, i InDesign och PowerPoint
  • hantera din ePortfolio (Mahara), för dig som är doktorand

  Du kan även boka en bibliotekarie till din forskargrupp för att få handledning eller undervisning anpassad till ert specifika behov.

  Bibliotekets forskarstöd
  Team forskarstöd ger support till forskare och forskargrupper i litteratursökning och referenser till synliggörande av forskningsresultat och publikationer.
  Bibliotekets forskarstöd
Fyll i din Lucat-identitet nedan, övrig information hämtas automatiskt
Förnamn
Efternamn
Titel
Epost-adress
Institution
Sektion
Avdelning
Var önskar du att handledningen äger rum?
 
Vilket stöd önskas?