Boka forskarstöd!
Boka forskarstöd är en tjänst som Bibliotek & IKT erbjuder för dig som forskar vid Medicinska fakulteten på Lunds Universitet.

Bibliotekets forskarstöd

Team forskarstöd ger support till forskare och forskargrupper i litteratursökning och referenser till synliggörande av forskningsresultat och publikationer. Bibliotekets forskarstöd

  • Sökuppdrag: Göra en systematisk litteratursökning och förbättra din sökstrategi inför ett forskningsarbete eller att göra en systematisk litteratursökning till en litteraturöversikt (review) - läs mer här
  • Publicering: Publicering av artiklar, välja vetenskapliga tidskrifter, Open Access och upphovsrätt
  • Bibliometri: Ta fram ditt h-index och få en överblick över vem som har citerat dina publikationer
  • Referenshantering: Hantera referenser i EndNote eller EndNote Web
  • Figur-bildhantering: Förbereda och bildbehandla digitala fotografier och figurer för användning i manus och till poster
  • Posterdesign: Skapa en vetenskaplig poster som kommunicerar effektivt, i InDesign och PowerPoint
  • Portfoliostöd: Hantera din ePortfolio (Mahara), för dig som är doktorand
  • Forskningsdatahantering: Generella frågor eller specifika om LUSEC, REDCap eller Labguru
  • NVivoprogrammet: Organisera och hantera ditt projekt

Du kan även boka forskarstöd till din forskargrupp för att få handledning eller undervisning anpassad till ert specifika behov.


1Lucat-identitet
Namn:
 
Epost:
 
Titel:
 
Enhet:
 
2Vilket stöd önskas?
3Datum & tid
4Plats
5Bifogade filer